حضور جناب دکتر انصاری راد سرپرست مدیریت امور پردیس های استان تهران در منزل شهید یوسفی

دراین دیدارصمیمی که باحضورجمعی ارکارکنان و اساتید وسرپرست مرکزشهید بهشتی همراه بود ابتدا جناب دکترانصاری راد ضمن تبیین جایگاه شهید,شهادت راهنرمردان خدا دانست که شهید مصطفی یوسفی به حق شایسته این منزلت بود.ایشان دربخشی ازسخنان خود باتاکید برشعارسال و مصرف کالای ایرانی توصیه موکد داشتنددرکالاهای مصرفی دانشگاه این اصل موردتوجه قرارگیرد ایشان ازکارکنان خواستند با سعی وتلاش مضاعف به تحقق مطالبات مقام معظم رهبری ازدانشگاه اهتمام ورزند.درادامه حجت الاسلام اردلان مسؤل محترم حراست استان بااستناد به ایات قران مقام و منزلت شهید را معامله جان با خدا دانستند که خداوند بهای آن را به بهشت وعده داده است .ایشان همنشینی با خانواده شهدارا موردرحمت و شفاعت خداوند دانستند.درپایان با اهدای لوح یادبود ازپدرشهید مصطفی یوسفی تجلیل وتقدیربعمل آمد


| شناسه مطلب: 101861

تعداد بازدید: 149 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران