اعطای مشوق های مالی جهت جذب داوطلبان آزمون سراسری به دانشگاه فرهنگیان :
پرداخت جوایز میلیونی به رتبه های یک،دو،سه رقمی

به گزارش روابط عمومی مرکز شهید بهشتی تهران، در اجرای تصمیم هیئت رئیسه دانشگاه فرهنگیان به منظور زمینه سازی برای جذب استعدادها و داوططلبان برتر آزمون سراسری سال 1396 در این دانشگاه در اعطای مزایا و مشوق های مالی در دستور کار قرارگرفته است .

بنابراین گزارش مزایا و مشوق ها در دو بخش بصورت:

1-به رتبه های یک و دو رقمی کشوری آزمون سراسری  به میزان 2 میلیون تومان بابت خرید تجهیزات و منابع آموزشی و کمک آموزشی در صورت ورود به دانشگاه فرهنگیان پرداخت می شود و هم چنین به رتبه های سه رقمی به میزان یک میلیون تومان و نیز دارندگان یکی از رتبه های اول تا سوم مسابقات کشوری فرهنگی هنری و مسابقات کشوری قرآن و عترت دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش در دوره متوسطه دوم در سه سال اخیر و همچنین به دارندگان مقام های اول تا سوم  مسابقات قهرمانی دانش آموزان در دوره متوسطه دوم کشوری و یا مقام آوران اول تا سوم مسابقات آسیایی و جهانی دانش آموزی (در دو دوره اخیر با ارائه مدارک مثبته) به میزان یک میلیون تومان بابت خرید تجهیزات و منابع آموزشی و کمک آموزشی

2-اعطای مشوق های خاص در فرایند تحصیل در دانشگاه فرهنگیان علاوه بر برخورداری از مزایای قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش و سایر مزایای مقرر در ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری :

الف) اعطای کمک هزینه تحصیلی به دارندگان رتبه های یک و دو رقمی کشوری آزمون سراسری؛ به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال ماهیانه و در طول مدت تحصیل.

ب) اعطای کمک هزینه تحصیلی به دارندگان رتبه های سه رقمی کشوری آزمون سراسری؛ به مبلغ یک میلیون ریال ماهیانه و در طول مدت تحصیل.

ج) اعطای اولویت در اختصاص انواع تسهیلات و وام های دانشجویی برای استعدادهای برتر

د) اعطای اولویت در تخصیص کار دانشجویی (در صورت تمایل فرد)


| شناسه مطلب: 84942

تعداد بازدید: 366 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران